Hupsakee en #RegelHet

14 oktober 2019 door Mia Nijland – orthopedagoog zorg en onderwijs

Als je bent aangewezen op één of meerdere hulpmiddelen, heb je een groot probleem. Het tv programma Kassa schonk hier aandacht aan op zaterdag 12 oktober 2019. Hopelijk het begin van serieuze actie op landelijk én regionaal niveau.

Als je in Nederland bent aangewezen op een hulpmiddel ben je flink de klos. Niet alleen vanwege je beperking maar ook door al het gedoe eromheen. Een gebrek aan informatie en maatwerk is aan de orde van de dag en het leveren van hulpmiddelen verloopt meer dan moeizaam. Ongewenst en diep triest, temeer omdat het niet om luxe artikelen gaat. Een rolstoel, een traplift of spraakcomputer, het zijn voorbeelden van noodzakelijk kwaad. Voorwaarden om iets te kunnen, te kunnen zijn, te kunnen doen en om mee te kunnen doen. Waarom faciliteren we dit dan niet gewoon?
Al sinds 2015 zijn de taken helder als glas, en nog voldoet het niet. Je mag na vijf jaar toch wel iets verwachten, zelfs van ambtenaren! Het is dan ook de hoogste tijd om in te grijpen @HugodeJonge!

De minister is stelselverantwoordelijk en dat stelsel werkt dus niet. 350 gemeenten zijn verantwoordelijk voor hele hordes WMO gebruikers van gespecialiseerde hulpmiddelen. Vier grote leveranciers zijn verantwoordelijk voor de service en kwaliteit van die hulpmiddelen. Samen met de verschillende financieringsstromen, is dat de goden verzoeken om (logistieke) problemen. Waar loopt het spaak?

Niemand voelt zich (eind)verantwoordelijk en dat hoeft ook niet. Niemand voelt zich (deel)verantwoordelijk en dat moet dus wel. Verantwoordelijkheid voor je eigen onderdeel, dat is meer dan genoeg maar blijkbaar ook veel te veel. Men wijst naar elkaar en wacht op elkaar. Er is geen sprake van een gezamenlijke opdracht en dat komt ook niet. Daarom moet de minister nu regie nemen. Door betrokkenen op het matje roepen voor het verzaken van taken voor al die burgers, ook voor hen die niet in het zwartboek staan. Dus de structurele angel traceren én wegnemen.

Een landelijk kader met afspraken, regionaal inkopen en een plan de campagne met acties, dat is het dringende advies van Vera Bergkamp (Tweede kamerlid D66). Dat de verschillende partijen daarbij experts nodig hebben, mag duidelijk zijn. Onafhankelijke adviseurs met verstand van zaken en goede ideeën voor de oplossing van het probleem. Specifiek maatwerk vereist nu eenmaal meer dan standaard. Laten we de zorg eindelijk aanpassen aan mensen, in plaats van mensen aan het bureaucratische zorgsysteem. Hugo de Jonge opgelet, hupsakee en #RegelHet!

2019-11-28T12:41:51+00:00