Project omschrijving

Levensverhalen interventie

De Levensverhaleninterventie ‘Mijn Levensverhaal’ is een training voor jongeren (14+) en (jong)volwassen die een ontdekkingsreis willen maken naar zichzelf, door te praten met anderen over het verleden, heden en vooral je toekomst. De interventie beoogt het op gang brengen en het faciliteren van een proces van betekenis- en zingeving, en de mogelijkheid om de verkregen inzichten te integreren in het dagelijks leven om weer regie te krijgen over hun leven waardoor deelnemers weer tot bloei komen en kunnen floreren.

Binnen deze interventie wordt de nadruk gelegd op de persoon zelf in zijn context, die zijn of haar levensverhaal vertelt, herbeleeft, reflecteert en reconstrueert met als doel te komen tot een alternatief verhaal waarmee het leven weer verder geleefd kan worden en die perspectief biedt. Hiermee wordt ‘Mijn Levensverhaal’ binnen een vrij nieuwe stroming in de geestelijke gezondheidszorg geplaatst, die niet alleen het accent let op verminderen of accepteren van psychische klachten maar juist op de positieve geestelijke gezondheid, anders gezegd; de persoonsgerichte benadering als aanvulling op de heersende medische benadering. We hopen met deze interventie een bijdrage te leveren aan het verbreden van het behandelaanbod binnen de GGZ voor deze specifieke doelgroep.

De levensverhaleninterventie is bedoeld voor volwassenen met een psychiatrische problematiek en een verstandelijke beperking. Een beperking verwijst naar problemen in het functioneren die worden gekenmerkt door significante beperkingen in zowel het intellectueel functioneren als in het adaptieve gedrag zoals die tot uitdrukking komt in cognitieve-, sociale-, emotionele- en praktische vaardigheden.

De training wordt gegeven door een gz-psycholoog Janny Beernink en een leefstijlcoach van Leefstijlpraktijk Salland.

Benieuwd naar handvatten voor behandeling en diagnostiek voor mensen met een licht verstandelijke beperking? Bekijk dan hier het artikel van Gerben Beldman, Janny Beernink en Wilbert Pieterse uit het vakblad GZ-Psychologie (jaargang 11, nr. 6), waarin de Levensverhaleninterventie wordt benoemd.

  • Een training voor personen (14+)

  • Een persoonsgerichte benadering

  • Weer regie krijgen over je leven

Heb je interesse in de levensverhaleninterventie ‘Mijn Levensverhaal’ of wil je meer informatie? Neem dan op door een e-mail te sturen naar info@leefstijlpraktijksalland.com

  Onze filosofie

In het dagelijkse leven worden kwetsbare mensen met ondersteuningsvragen nogal eens gereduceerd tot hun rol als ‘cliënt’, hun diagnose of bijvoorbeeld hun (moeilijk verstaanbare) gedrag. Onze werkwijze voorkomt dit door een directe koppeling tussen visie en oplossingsgerichte aanpak. Wij gaan uit van een holistische mensvisie en – benaderingswijze. De bijbehorende aanpak draait om de persoon in totaliteit.

Openingstijden

Maandag – Vrijdag 9:00 – 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

0570-522805

Onze vestiging