Project omschrijving

Schakelklas Salland

Schakelklas Salland biedt een (tijdelijke) leersituatie waarbij -met behulp van mediërend leren, extra zorg en ondersteuning- een gecombineerd – en individueel passend (beroepsgericht) onderwijs-zorg-arrangement wordt ontwikkeld én aangeboden in een kleine groepssituatie met 1:1 momenten, die past bij de integrale leer- en ondersteuningsvragen van de betreffende leerlingen.

Schakelklas Salland is voor een brede doelgroep kinderen en jongeren die -om welke reden dan ook- (dreigen) thuis (te komen) zitten, zonder onderwijs op school Het betreft kinderen en jongeren met (ernstige) beperkingen en extra ondersteuningsvragen, bijvoorbeeld op het gebied van autisme, ADHD, CP, (E)MB.

Mediërend Leren ®
In de Schakelklas wordt lesgegeven vanuit het gedachtegoed van Mediërend Leren ®. Dat betekent dat een leerkracht onvoorwaardelijk gelooft in de ontwikkelkracht van ieder mens. Het maakt niet uit welke mogelijkheden of beperkingen iemand heeft: iedereen kan ontwikkelen, leren en groeien in het contact met iemand anders. Dit groeien kan vanzelf gaan door met elkaar in gesprek of aan het werk te zijn. Maar wanneer het niet vanzelf gaat, dan kan er mediatie ingezet worden door de leerkracht: mediatie op het denkproces van de ander.

Denkproces
Wanneer er wordt gewerkt aan een opdracht voor school, thuis of op het werk, dan vraagt dat denkwerk van onze hersenen. Voor dat denkproces is er gereedschap nodig. Denken zonder gereedschap wordt een stuk lastiger. Denk maar aan een kok die moet koken zonder potten en pannen.

Wist je dat jij ook gereedschap hebt om mee te denken? Dat jij dat denkgereedschap in kunt zetten om opdrachten te doen? Opdrachten thuis, op school en op je werk, dus eigenlijk, overal? Sterker nog, iedereen heeft dit gereedschap! Er zijn 22 denkmiddelen (deze worden door mediatoren cognitieve functies genoemd) die afhankelijk van de opdracht kunnen worden gebruikt om deze goed uit te voeren. Een voorbeeld: wanneer er een taart gebakken wordt, is het wel erg handig als er nauwkeurig wordt gewerkt.  Het denkmiddel “Nauwkeurig zijn” staat dan aan. Nauwkeurig zijn zorgt ervoor dat alle informatie in het recept gelezen wordt en zodat er 200 ml melk wordt bijgevoegd in plaats van 2 liter. Niet onbelangrijk. Nog een voorbeeld. Tijdens het winkelen is iemand op zoek naar nieuwe lippenstift maar niet te duur, het is dan belangrijk dat de prijzen van de lippenstiften met elkaar vergeleken worden. Hoe handig is het dan, dat het denkmiddel Vergelijken aan staat! En zo zijn er nog heel veel voorbeelden zo uit het leven gegrepen.

Bij Mediërend Leren® is het doel het ontwikkelen en versterken van het denkproces van iemand. Ontwikkelen gebeurt op school, thuis en in de maatschappij. Want denken doe je overal!

Mediatie in de Schakelklas
Het gaat er niet alleen om dat iemand de breuken kent of de spellingregels kan toepassen. Minstens zo belangrijk is het dat de leerling gaat ontdekken dat ze zelf invloed hebben op hun eigen denkproces! Dat er wordt geleerd wanneer denkmiddelen gebruikte en ingezet kunnen worden.

In de klas wordt er gewerkt aan lezen, rekenen, spelling en andere schoolvakken. Maar wat opvalt is dat de leerkracht met de leerling in gesprek gaat over dat wat iemand aan het doen is. Wat gaat er goed, hoe komt dat? Welk denkmiddel is belangrijk, welke strategie wordt er gebruikt? Bij welke taak kan dit nog meer ingezet worden, enzovoort. Ze zijn dan bezig met leren leren. Het kan ook zijn dat er echt geoefend wordt met een van de denkmiddelen. Dan is tijdens het werken steeds naar voren gekomen dat er bijvoorbeeld veel nauwkeurigheidsfouten gemaakt worden. Dan wordt er natuurlijk geoefend met het denkmiddel Nauwkeurig zijn.

In de Schakelklas leren de leerlingen om naar hun eigen leren te kijken. De leerlingen leren om verder te kijken dan de opdracht die ze aan het maken zijn. Want het is prachtig wanneer een leerling in de klas heel nauwkeurig is, maar als het geleerde thuis of bij het bijbaantje niet gebruikt kan worden, dan gaat er iets niet goed. Daarom gaan de leerkracht met de leerling in gesprek met elkaar en wordt er verteld over en gezocht naar situaties waarin het heel belangrijk is om bijvoorbeeld Nauwkeurig te zijn. Want weet je, leren in de Schakelklas is ontwikkelen voor overal en altijd!

Voor meer informatie over indicaties en arrangementen kun je contact met ons opnemen.

Bekijk hier ons volledige aanbod.

  • De regie blijft in jouw handen

  • We streven altijd naar een totaaloplossing

  • Kansen en mogelijkheden van een persoon optimaal benutten

Heb je interesse in Schakelklas Salland of wil je meer informatie? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@leefstijlpraktijksalland.com

  Onze filosofie

In het dagelijkse leven worden kwetsbare mensen met ondersteuningsvragen nogal eens gereduceerd tot hun rol als ‘cliënt’, hun diagnose of bijvoorbeeld hun (moeilijk verstaanbare) gedrag. Onze werkwijze voorkomt dit door een directe koppeling tussen visie en oplossingsgerichte aanpak. Wij gaan uit van een holistische mensvisie en – benaderingswijze. De bijbehorende aanpak draait om de persoon in totaliteit.

Openingstijden

Maandag – Vrijdag 9:00 – 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

0570-522805

Onze vestiging